Politika kvality

Politika kvality a životního prostředí

Hydac spol. s r.o. je jednou z dceřinných společností skupiny Hydac, která má své pobočky po celém světě. Firma je jedním z největších dodavatelů hydrauliky v České republice a je moderní, dynamicky se rozvíjející společností poskytující svým obchodním partnerům profesionální servis v oblastech dodávek fluidních prvků, projekce, konstrukce, výroby a montáže hydraulických, mazacích, filtračních a chladících agregátů. Politika kvality společnosti Hydac je vyhlášena na podporu uplatňování a neustálého zlepšování systému managementu kvality v souladu s  normou ČSN EN ISO 9001:2015 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2015 jako funkčního nástroje řízení a přístupu k životnímu prostředí skupiny Hydac v České republice. Společnost je na oba tyto systémy certifikována od roku 2006. Od roku 2012 jsme certifikováni německou certifikační společností Tüv Saarland.

 

Důraz klademe na bezvadnost našich produktů, servisní zázemí firmy a kvalifikaci pracovníků. Od dubna 2009 jsme držiteli personálních certifikátů SCC (Safety Certificate Contractors) zahrnující oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí.

Profesionalita, kvalita a vysoká odbornost jsou základními prvky našeho podnikání stejně tak, jako snaha o maximální uspokojení požadavků zákazníka. Naším záměrem je být prvořadou volbou našich zákazníků a trvale patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám našeho trhu. Abychom tohoto dosáhli, zavedli jsme systém managementu kvality a životního prostředí, který budeme nadále rozvíjet a neustále zlepšovat.

 

Vedení společnosti Hydac spol. s r.o. přijalo závazek trvalé péče a zvyšování ochrany životního prostředí a prevence jeho znečišťování.

Plnění právních předpisů a jiných požadavků, které se na naši organizaci vztahují je pro nás samozřejmostí. Neustálé vyhledávání možností snižování dopadů do životního prostředí z naší činnosti je jedním ze základních přístupů naší organizace. Každý pracovník společnosti Hydac je zodpovědný za kvalitu prováděné práce a za osobní angažovanost při eliminaci vlivů činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Firma svým přístupem ke kvalitě a k ochraně životního prostředí, chce být solidním a spolehlivým obchodním partnerem i zaměstnavatelem. Tím vytváří dobré jméno společnosti, což je nezbytným předpokladem spokojenosti našich zákazníků a trvalé prosperity. Od roku 2012 jsme společností ověřenou dle německého zákona WHG (Zákon o vodním hospodářství)-ověřující společnost FGMA.

 

Společnost informuje o svých aktivitách na webových stránkách.

Politika kvality naší společnosti je závazná pro všechny pracovníky a v návaznosti na tuto politiku budou vyhlašovány Cíle kvality a životního prostředí.

 

V Plané nad Lužnicí dne 12.6.2017

Miloslav Mares

 

jednatel společnosti

HYDAC SPOL. S R.O.