ÅPNE KURS 2020

2020 10 21. - 22.  Teknisk Hydraulikkurs. Grunnet Covid-19 vil kurset vil bli gjennonmført via WebEx. 

Mer info: https://kurs.hydac.no

Dersom du har spørsmål eller du ønsker å melde deg på send en epost til: nina(at)hydac.no 

INGEN KURSAVGIFT.

BASIS KURS FOR INNKJØPERE. Neste kurs 2021

Flere av våre kunder ønsker basis kurs i hydraulikk for innkjøpere. 

Dette for å bedre forståelsen av hva man kjøper og kravene som stilles til både forespørsler som sendes og svarene på tilbudene som mottas i retur. 

På bakgrunn av dette behovet har vi satt sammen et kurs vi tror mange innkjøpere av hydraulikk vil ha glede av.