Z HYDAC na drodze do Przemysłu 4.0

Broszura opisująca rozwiązania HYDAC dostosowane do Przemysłu 4.0 dostępna w polskiej wersji językowej. Wyjaśnia ona podstawowe pojęcia i opisuje najnowsze produkty HYDAC zgodne ze standardami Przemysłu 4.0.


Coraz krótszy cykl życia technologii i produktów, rosnąca indywidualizacja wymagań stawianych przez Klientów, redukcja zasobów oraz globalizacja stanowią ogromne wyzwania dla produkcji przemysłowej