Czujnik p0-guard EDS 3400

W celu wychwycenia obniżenia ciśnienia wstępnego ładowania akumulatora hydraulicznego, firma HYDAC oferuje ekonomiczne rozwiązanie w postaci czujnika dostarczanego jako wyposażenie dodatkowe.


Ściśliwość gazu jest wykorzystywana w akumulatorze hydraulicznym do przechowywania cieczy, a tym samym do dostarczania energii w systemach hydraulicznych. Osiąga się to poprzez naładowanie akumulatora po stronie gazowej ciśnieniem ładowania wstępnego - p0. Prawidłowe ciśnienie ładowania wstępnego jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy akumulatora.