Kodeks postępowania HYDAC Sp. z o.o.

 1. Istotne obowiązujące przepisy prawne oraz inne przepisy krajowe i międzynarodowe stanowią naturalne podstawy naszych działań.
 2. W relacjach z naszymi partnerami i dostawcami stosujemy uczciwe, otwarte i etyczne metody współpracy.
 3. W swojej pracy, a także poza nią, kierujemy się szacunkiem do drugiego człowieka.
 4. Przepisy dotyczące godności ludzkiej wykluczają wszelkie formy dyskryminacji, przemocy, molestowania i mobbingu. Przestrzegamy zasad równości wszystkich pracowników.
 5. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia są dla nas bezwzględnie wiążące i stanowią postulat wprowadzenia powyższych praw człowieka w życie.
 6. Nie zatrudniamy osób nieletnich, jak również nie akceptujemy zatrudniania osób nieletnich przez naszych dostawców. Zatrudnianie osób nieletnich może być akceptowane jedynie, gdy jest to dopuszczalne przez krajowe przepisy prawa i nie koliduje z obowiązkiem edukacji.
 7. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i dokładamy należytych starań, aby bezustannie umacniać swoje zaangażowanie w tym zakresie.
 8. Opowiadamy się za zasadami gospodarki wolnorynkowej, a tym samym za otwartą i uczciwą konkurencją.
 9. Poufność jest podstawowym warunkiem uczciwej i partnerskiej współpracy.
 10. Chronimy dane osobowe i prywatne naszych pracowników, partnerów i klientów oraz przestrzegamy naszych zobowiązań do zachowania poufności, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 11. Stosujemy politykę całkowitego braku tolerancji dla wszelkich form łapownictwa i korupcji.
 12. Nie współpracujemy z osobami, firmami czy instytucjami, o których wiemy, że nie przestrzegają standardów prawnych i etycznych.
 13. Wspieramy inicjatywę CFSI i dokładamy wszelkich starań do minimalizowania ryzyka związanego z dostarczaniem Klientom produktów podrobionych, oszukańczych i podejrzanych.

Wszelkie naruszenia Kodeksu postępowania HYDAC Sp. z o.o. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: code-pl(at)hydac.com.pl

Gwarantujemy pełną poufność otrzymanych informacji oraz analizę przychodzących wniosków.